مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 20:13
مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 863 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1: مقدمه. 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات... 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن. 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری.. 15

2-5: گرافیک.... 16

2-6: گرافیک رایانه ای.. 17

2-7: مصورسازی.. 18

2-8: ارتباط تصویری.. 18

2-9: ارزش بصری تصاویر. 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری.. 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی.. 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگی.. 20

2-12-2: اصل تأکید. 21

2-12-3: اصل تعادل. 21

2-12-4: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع. 21

2-12-5: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری.. 21

2-12-6: رابطه تصویر با معیارهای کادربندی.. 22

2-12-7: اصل فاصله ی مطلوب... 22

2-12-8: اصل تأثیرات روانی خط ها 22

2-12-9: اصل تأثیر روانی شکل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی.. 22

2-12-10: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر. 23

2-12-11: پرهیز از تکراری بودن سبک تصویرسازی.. 24

2-12-12: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش.... 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر. 24

2-12-14: اصل تطبیق با واقعیات... 24

2-12-15: اصل برجسته سازی موضوع. 25

2-12-16: رعایت تناسب بین سبک هنری و موضوع آموزشی.. 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای.. 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصویر. 25

2-12-19: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها 25

2-12-20: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی.. 26

2-12-21: تحریک حس کنجکاوی و علاقه به کشف... 26

2-12-22: توجه به علایق کودکان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟. 26

2-14: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟. 27

2-15: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند. 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند. 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند. 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس... 30

2-21: تئوری و مبانی نظری.. 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟. 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟. 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات... 36

2-24: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و کاربردهای مصورسازی.. 40

2-26: پیشینه پژوهش.... 46

2-26-1: پیشینه داخلی.. 46

2-26-2: پیشینه خارجی.. 47


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 20:13
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1) مقدمه. 12

2-2)مبانی نظری پژوهش.. 13

2-2-1)دانش.. 13

2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش.. 14

2-2-2-1)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی.. 14

2-2-2-2)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی.. 15

2-2-2-3)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری.. 15

2-2-2-4)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری.. 16

2-2-3)مدیریت دانش.. 17

2-2-4)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها 19

2-2-5)مکاتب مدیریت دانش.. 23

2-2-6)چرخه های مدیریت دانش.. 24

2-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ... 25

2-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک.. 30

2-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. 31

2-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. 34

2-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس.. 35

2-2-7)مدلهای مدیریت دانش.. 41

2-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ... 42

2-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی.. 46

2-2-8)پیشگامان مدیریت دانش.. 49

2-2-8-1)داونپورت و پروساک.. 49

2-2-8-2)دراکر. 50

2-2-8-3)نوناکا و تاکه اوچی.. 50

2-2-9)دلایل اهمیت مدیریت دانش.. 51

2-2-10)سرمایه. 54

2-2-11)اشکال سرمایه. 55

2-2-12)سرمایه اجتماعی.. 56

2-2-13)تعاریف سرمایه اجتماعی.. 57

2-2-14)مفهوم سرمایه اجتماعی.. 60

2-2-15)اهمیت سرمایه اجتماعی.. 62

2-2-16)تاریخچه سرمایه اجتماعی.. 63

2-2-17)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی.. 65

2-2-18)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی.. 67

2-2-18-1)فوکویاما 67

2-2-18-2)بوردیو. 70

2-2-18-3)کلمن. 73

2-2-18-4)رابرت پاتنام. 78

2-2-19)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام. 81

2-2-20)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.. 84

2-2-21)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی.. 86

2-2-22) ابعاد سرمایه اجتماعی.. 87

2-2-23)سطوح سرمایه اجتماعی.. 90

2-3)پیشینه تحقیق.. 91

2-3-1)پژوهش های داخلی.. 91

2-3-2)پژوهش های خارجی.. 95

2-4)جمع بندی.. 98

2-5)بررسی محیط پژوهش 100


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 20:13
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه....................................................................................9

2-2. مبانی نظری پژوهش.......................................................9

2-2-1. مدیریت دانش...............................................................9

2-2-1-1. زنجیره اطلاعات.....................................................10

2-2-1-2. دسته بندی انواع دانش.....................................12

2-2-1-3. تعریف مدیریت دانش....................................13

2-2-1-4. تاریخچه مدیریت دانش.........................................14

2-2-1-5. اهداف مدیریت دانش.........................................15

2-2-1-6. نظریه­ های مدیریت دانش..............................................17

2-2-1-7. الگوهای مدیریت دانش...............................................18

2-2-1-8. مراحل مدیریت دانش...........................................26

2-2-1-9. فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ ها.................27

2-2-1-10. مؤلفه­ های مدیریت دانش................................30

2-2-1-11. موانع مدیریت دانش.......................................33

2-2-2. کارآفرینی سازمانی...................................................35

2-2-2-1. مفهوم کارآفرینی...............................................36

2-2-2-2. تاریخچه کارآفرینی...................................................36

2-2-2-3. تاریخچه کارآفرینی در ایران.................................39

2-2-2-4. تعاریف کارآفرینی سازمانی.....................................39

2-2-2-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان.....................40

2-2-2-6. نظریه­ های کارآفرینی......................................41

2-2-2-7. ابعاد کارآفرینی سازمانی.......................................42

2-2-2-8. ویژگی­های کارآفرین.............................................44

2-2-2-9. موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی.....................45

2-3. پیشینه پژوهش..................................................................46

2-3-1. مقدمه........................................................................46

2-3-2. پژوهش­های انجام شده در ایران.................................46

2-3-2-1. مدیریت دانش..............................................................46

2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی...............................................52

2-3-3. پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران..........................54

2-3-3-1. مدیریت دانش..........................................................54

2-3-3-2. کارآفرینی سازمانی..............................................59

2-3-4. جمع­ بندی...............................................................60

2-4. پرسش­های پژوهش...............................................60

2-4-1. پرسش­ اصلی...............................................................60

2-4-2. پرسش­های فرعی....................................................61

2-5. تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها............................62

2-6. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها.................................64


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 20:12
مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری پژوهش... 12

2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی.. 12

2-2-1-1- مدیریت... 12

2-2-1-2 اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. 13

2-2-1-3 تئوری اداری.. 15

2-2-1-4 نگرش سیستمی.. 17

2-2-1-5 رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین خود. 19

2-2-1-6 اهمیت نگرش سیستمی.. 20

2-2-1-7 انواع نظریه سیستمی.. 22

2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها 26

2-2-1-9 مدیریت اقتضایی.. 27

2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 27

2-2-1-11 اهمیت مدیریت آموزشی.. 31

2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی.. 33

2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی.. 34

2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت... 34

2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی.. 35

2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 36

2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی.. 36

2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. 38

2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. 42

2-2-2-3 راهنمائی شغلی.. 43

2-2-2-4 اطلاعات شغلی.. 43

2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی.. 53

2-3- مرور پژوهش ‌های انجام شده 55

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 55

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 58

2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق 58


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 20:12
مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 434 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62
مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1- 2- مقدمه 19

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش... 19

الف: 2- 2- استعداد 19

1- 2- 2- مفهوم استعداد 19

3- 2- مدیریت استعداد 22

1- 3- 2- مقدمه 22

2- 3- 2- تاریخچه­ ی مدیریت استعداد 22

3- 3- 2- تعاریف مدیریت استعداد 23

4- 3- 2- دلایل توجه به مدیریت استعداد 26

5- 3- 2- اهداف مدیریت استعداد 27

6- 3- 2- رابطه مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی. 27

7- 3- 2- صاحب نظران مدیریت استعداد 29

1- 7- 3- 2- مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 29

2- 7- 3- 2- مدل کالینگز و ملاهی (2009) 32

3- 7- 3- 2- مدل توسعه- بکارگیری- رابطه دلویت 2007. 33

4- 7- 3- 2- مدل جامع سیستمی مدیریت استعداد (رضائیان و سلطانی، 1388) 33

5- 7- 3- 2- سه روند پژوهشی در مدیریت استعداد 35

ب): 2- 2- یادگیری. 37

1- 4- 2- مقدمه 37

2- 4- 2- تعاریف یادگیری. 37

3- 4- 2- ویژگیهای یادگیری. 38

4- 4- 2- سطوح یادگیری. 39

5- 2- یادگیری سازمانی. 39

1- 5- 2- تاریخچه­ ی یادگیری سازمانی. 39

2- 5- 2- انواع یادگیری در سازمان. 40

3- 5- 2- دسته ­بندی پژوهشهای یادگیری. 42

4- 5- 2- تعاریف یادگیری سازمانی. 43

5- 5- 2- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 44

6- 5- 2- مهارتهای یادگیری سازمانی. 45

7- 5- 2- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف.. 46

1- 7- 5- 2- هابر و فرایندهای یادگیری. 46

2- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (1994) 49

3- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ.. 51

4- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید. 52

5- 7- 5- 2- دیدگاه پیتر سنگه درباره ی سازمان یادگیرنده 52

6- 7- 5- 2- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه 54

قسمت دوم 56

6- 2- بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع. 56

1- 6- 2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56

2- 6- 2- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی. 63


 نمونه پیشینه تحقیق

( تعداد کل: 936 )
   1       2       3       4       5       ...       188    >>